Viktigt meddelande med anledning av Covid-19

Rekommendationer och Villkor

Jag följer noga Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att undvika smittspridning av Covid-19. Vid händelse av att du som kund skulle visa sjukdomssymtom ber jag dig att genast kontakta mig via e-post för att avboka/omboka möte, se Villkor för ytterligare information. Skulle jag visa sjukdomssymtom kontaktar jag dig som kund snarast möjligt, senast 24 timmar innan, för ombokning. I den mån det går kan jag erbjuda digital stilkonsultation via FaceTime, Facebook Messenger video chat, WhatsApp Video chat och Google Meet istället för fysiska möten. Vid fysiska möten ser jag helst att endast dig som klient är närvarande, eller max ett sällskap. Detta för att undvika trängsel och på så sätt kunna försäkra sig om att nödvändigt avstånd kan hållas.

Hygien

För mig som makeup artist i grunden har noggranna hygienrutiner alltid varit viktigt. Detta innebär att jag regelbundet tvättar och spritar händerna när jag är ute på uppdrag. Jag håller även goda hygienrutiner rörande de verktyg jag använder, vilket innebär att dessa verktyg desinficeras efter användande och i den mån det går används engångsartiklar. Om önskemål finnes används munskydd så väl som handskar. Vid garderobsrensning och organisering används munskydd och handskar per automatik, då arbetet utförs i hemmet.